Vedtægter


Vedtægter for Kronborgquilterne, vedtaget 5. september 2012

Baggrund
Kronborgquilterne (herefter KQ) er en lokalgruppe under Dansk Patchworkforening. KQ blev stiftet 12. maj 1999.

For at bevare medlemsskabet af Dansk Patchworkforening, skal minimum 20 medlemmer af KQ være medlem af Dansk Patchworkforening. DPF-medlemsnummer oplyses til gruppens kontaktperson. Alle medlemmer af Kronborgquilterne opfordres til at melde sig ind i DPF.

Formål
KQ’s formål er socialt/kulturelt samvær om den fælles interesse for patchwork, applikation og quiltning med eventuelle arrangementer og udstillinger for øje.

Gruppen kan bestå af op til 60 medlemmer, der mødes hver den 1. og 3. onsdag i månederne august-maj.

Opgavefordeling
Der vælges en kontaktperson for gruppen og en økonomisk ansvarlig. Planlægning af arrangementer, kurser og ture fordeles imellem de medlemmer, der har lyst til at påtage sig opgaverne.

Gruppens økonomi vil blive fremlagt til gennemsyn hvert år i august/september.
Kontaktpersonen modtager henvendelser fra butikker og udstillinger - disse oplysninger publiceres på KQ’s webside på http://kronborgquilterne.blogspot.dk/

Kontingent og øvrig økonomi
Kontingentet fastsættes hvert år i maj. I 2015 er kontingentet 250 pr. sæson inkl. bidrag til kaffe/kage-kasse. Kontingentet dækker derudover deludgifter til arrangementer og ture.

Ved indmeldelse midt i sæsonen, betales relativt kontingent for den resterende del af sæsonen.
Hvis KQ-medlemmer underviser på et kursus, gives der honorar som en ekstern underviser.

Ved kurser og foredrag med ekstern/intern underviser, opkræves nødvendigt deltagergebyr efter tilmelding. Tilmeldinger til kurser/arrangementer er bindende.