Om Kronborgquilterne og Kontakt

KronborgQuilterne er en lokalgruppe under DPF, Dansk Patchworkforening, hvorfor medlemsskab af DPF er en forudsætning for at blive medlem af KronborgQuilterne. Der er pt ca. 39 medlemmer og der er ledige pladser! Klubbens vedtægter kan ses her!

Medlemsliste?
Hvis du er medlem kan du få tilsendt et link til aktuelle medlemsliste med navne, adresser, mailadresser og telefonnumre. Send en mail til kronborgquilt @ gmail . com (fjern mellemrum)

Hvor og hvornår?
Vi mødes hver 1. og 3. onsdag i måneden august-maj kl. 19.00 - ca 21.45, medmindre andet er angivet i kalenderen.

Vi holder til Fiolen, Fiolgade 17, 3000 Helsingør. Se her på Krak.

Det er parkeringsmuligheder lige overfor i parkeringshuset til Bycentret.
Det koster 250 kr/år at være medlem af KronborgQuilterne, inkl. bidrag til kaffe og kage.

Indbetalinger
Indbetalinger til Kronborgquilterne skal så vidt muligt foregå til klubbens konto:

Registrerings nr. 5050 (Jyske Bank)
Konto nr. 1502798

Se Kalender-fanen for aktiviteter og praktiske oplysninger!
Kontaktperson for Kronborgquilterne er Marie Ilsøe, kronborgquilt @ gmail . com (fjern mellemrum)

Aktuel information og billeder fra syaftener kan sendes til Marie, kronborgquilt @ gmail . com (fjern mellemrum)

Kronborgquilternes logo-tæppe, syet 1999